O nas

Specjalizujemy się w pomocy w sporach z organami Państwa, szczególnie w postępowaniach w administracji. Udzielamy wsparcia podczas trwających postępowań kontrolnych oraz na etapie odwoławczym. Na stałe współpracujemy z  adwokatami, doradcami podatkowymi, rejentami i biegłymi księgowymi. Kierujemy się zaangażowaniem, odpowiedzialnością oraz etyką zawodową. Naszą misją jest edukacja przedsiębiorców oraz walka z bezprawiem urzędniczym, z naruszaniem swobody działalności gospodarczej, z decyzjami godzącymi w  finanse przedsiębiorców. Gwarantujemy rzetelną, odpowiedzialną i kompleksową pomoc. Preferujemy pracę zespołową skutkującą wielowątkowym spojrzeniem na sprawy, na każdym etapie postępowania, przed wszelkimi urzędami i sądami wszystkich instancji. Wykorzystujemy wszelkie dostępne środki prawne i proceduralne w osiągnięciu zamierzonego celu. Udzielamy porad, prowadzimy doraźne sprawy, jak również pełną i stałą obsługę prawną. Przejmujemy i kupujemy spółki niezależnie od ich sytuacji finansowej oraz historii, obejmujemy zarząd Spółek, uwzględniając interes stron nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Nigdy nie pozostawiamy spraw samych sobie.