Złoty walutą rezerwową świata !?

Kandydat na ministra finansów w rządzie PiS, Paweł Szałamacha napisał na  Facebooku, że Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za pozostawieniem złotego polskiego jako naszej waluty i uczynieniem z niej walutą rezerwową świata. Ocenia, że przyjęcie euro spowodowało by głównie wzrost cen konsumpcyjnych. Nie są to nowe pomysły. Już w 2011 roku Jarosław Kaczyński wypowiadał się na łamach […]


Obniżenie podatku należnego VAT, a uznanie podmiotu za niezarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Strategia postępowania i orzecznictwo przy odwołaniu od decyzji.

Coraz częściej w decyzjach zapadających w wyniku kontroli skarbowej stawiany jest zarzut, że podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu otrzymanej faktury od kontrahenta, ponieważ urząd skarbowy uznał któryś z tych podmiotów, za wyrejestrowany z rejestru czynnych podatników VAT. Dzieje się tak w różnych sytuacjach, np.: w wyniku zmiany miejsca zarejestrowania spółki, braku aktualizacji danych rejestrowych, zmiany właściwości urzędu skarbowego, czasowej nieobecności pod adresem rejestrowym, prowadzenia działalności pod innym adresem, braku odbioru korespondencji od urzędu skarbowego, brakiem obrotu handlowego albo nieskładania deklaracji VAT, i w wielu innych przypadkach.


Decyzja?!, co dalej…

Kontrola przebiegła szybko, w miłej atmosferze i tylko jeszcze wypowiedzieć się w terminie 7 dni w sprawie zebranego materiału dowodowego. To dobry czas na wniesienie uwag, powołanie świadków i dowodów, jeśli przedsiębiorca jest w stanie stwierdzić, co jest nie tak. Niestety dopiero wydana decyzja wyraża, co myśleli o sprawie kontrolujący. Zaskoczenie, złość, a miało być tak […]


Wszczęcie kontroli

Sprawa prosta, zawiadomienie o wszczęciu kontroli, kontrolujący, zakres kontroli. Jednak warto wiedzieć co nieco na ten temat. Niekiedy zdarza się, że organ popełnia błędy na tym etapie. Niektórzy twierdzą, że podstawą udanej kontroli jest zbudowanie dobrych relacji obydwu stron, posługując się tajemną wiedzą z kategorii „kontroli umysłu”, czy inteligentnie zapunktować w przypadku wykrycia błędów kontrolujących w […]


Na wstępie

W pierwszym wpisie pragnę zarysować tematykę działu „Porady”. Głównie będę poruszał tematykę związaną z kontrolami skarbowymi, ale myślę, że informacje będą miały charakter uniwersalny. Przedstawię porady dotyczące różnych etapów postępowania, na co trzeba zwracać uwagę, co mogą, a czego nie mogą robić strony postępowania, słowem podzielę się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Jak powinno przebiegać postępowanie kontrolne reguluje […]


Od redaktora

Od wielu lat zajmuję się biznesem, przeżyłem wiele postępowań w administracji i uważam, że wiele z wydawanych decyzji przez organy, szczególnie podatkowe, ma charakter tendencyjny, a niekiedy nawet oparty na fikcji. Wielokrotnie słyszę o sprawach skutkujących utratą zaufania obywatela do państwa. Powodem tego są głównie przejawy bezprawia urzędniczego oraz  nieprzestrzeganie zasady równowagi stron w postępowaniu. […]