Mikrofaktoring czyli płynność pod kontrolą w małej firmie

mikrofaktoring

Korzystanie z faktoringu pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pieniężnego oraz budowanie przewagi nad rywalami rynkowymi, dzięki znacznej elastyczność w kontaktach biznesowych. Faktoring dla małych firm rewelacyjnie wspomaga przyrost sprzedaży – bez którego żadna firma nie może rosnąć.

Co to jest faktoring

Faktoring jest usługą przeznaczoną dla przedsiębiorstw wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać kredyt handlowy w relacjach handlowych ze swoimi klientami. Poza finansowaniem firma faktoringowa zazwyczaj daje pakiet pomocnych usług. Faktoring jest usługą nadzwyczaj złożoną, która wiąże finansowanie z administrowaniem należnościami, z tej przyczyny na jej koszty ma wpływ masa składników. Na koszt faktoringu komponują się prowizje, odsetki dodatkowo czasami różnorodne opłaty poboczne.

Faktoring jest nie tylko bardziej sprężystym od kredytu sposobem finansowania aktualnej aktywności jakkolwiek zarówno bardziej dostępnym. Odmowa banku fundowania towarzystwa kredytem obrotowych nie wykreśla sposobności na finansowanie poprzez faktoring. Jest to do zrobienia ponieważ przeciw do debetu obrotowego, włączenie faktoringu nie wymusza od spółki posiadania zdolności kredytowej czy nieuprzedzonych ubezpieczeń – koronnym ubezpieczeniem w faktoringu są przedstawiane przez korporację faktury.

Kryteria skorzystania przez przedsiębiorstwo z mikrofaktoringu

Poza osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą z mikrofaktoringu korzystać mogą także firmy zaaranżowane w postaci spółki cywilnej czy firmy prawa handlowego. To rozwianie, które mogą używać także największe przedsiębiorstwa, przy czym w tym przypadku utrudnieniem będzie przyznawany firmie przez bank maksymalny limit finansowania.

Nadrzędnym kryterium skorzystania przez przedsiębiorstwo z faktoringu jest prowadzenie dystrybucji (towarów albo usług) z odłożonymi terminami płatności – stałym kontrahentom. Z tym, że faktoringiem będą mogli zostać objęci tylko sprawdzeni odbiorcy – zweryfikowani i zaakceptowani prze firmę faktoringową.

Aby osiągnąć decyzje instytucji faktoringowej przedsiębiorstwo musi przekazać dane tyczące się prowadzonej działalności jak i statystyczne dane o sytuacji pieniężnej. Firmy faktoringowe przed początkiem współpracy rozpatrują strukturę należności i zobowiązań firmy, skupiając atencję na przypisywane terminy płatności tudzież terminowość wywiązywania się odbiorców ze zobowiązań. Preferowanymi przez firmy faktoringowe abonentami są odbiorcy, z którymi istnieje pozytywna historia współpracy.

Różnorodność ofert dla małych firm

Wskazanym wymogiem zastosowania faktoringu będzie dodatkowo oznajmienie odbiorcom i uzyskanie ich zgody na cesję wierzytelności. Jeżeli kontrahent uparcie nie wyraża jednakże zgody na cesje – to w większości wypadków zatrzymuje to wdrożeniu faktoringu. Firma może ewentualnie pomyśleć wówczas o faktoringu niejawnym, lecz dostęp do tego wariantu jest bardzo ograniczony.

Faktoring dla małych firm jest ciekawym, ale złożonym produktem finansowym. Rezultatem, czego jest znaczna rozmaitość wśród propozycji instytucji faktoringowych. Każda spółka koniecznie musi być zidentyfikowana indywidualnie. Trzeba mieć na uwadze właściwość prowadzonej działalności gospodarczej jak i potrzeby i wymogi firmy. Wtenczas dopiero można wyselekcjonować ofertę, która w optymalny sposób zrealizuje oczekiwania firmy.

 

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *